Honeywell i Sverige marknadsför system och produkter inom affärsområde Automation and Control Solutions

AFFÄRSOMRÅDE ENERGIPRODUKTER                             


 
Våra försäljningskanaler
Avdelningen Energiprodukter säljer sina styr- och reglerprodukter genom egen OEM-försäljning, nyckelkunder eller genom distributörer.

Genom att Honeywell har ett så stort produktprogram inom fastighetsautomation kan vi idag i de flesta fall erbjuda en nyckelfärdig kundlösning för olika värme- och ventilationsapplikationer.


Försäljning till fabrikanter, egen OEM-försäljning

Energiprodukter ansvarar för Honeywell ABs försäljning av energiprodukter direkt till fabrikanter som är verksamma i Sverige. Kunder är t ex panntillverkare som idag använder Honeywells flödesvakt, FRN, för att styra produktionen av tappvarmvatten via plattvärmeväxlare.

Ett annat exempel är värmepumpstillverkare som använder växelventilen, VC, för att skifta mellan radiator- och tappvarmvattenkretsarna. 


Nyckelkunder/marin Nyckelkunder/marin

Energiprodukter säljer direkt till nyckelkunder, t ex den marina sidan, där många fartyg idag styr sitt klimat i hytterna genom att använda Honeywells termostater.


Auktoriserad distributör Auktoriserade distributörer

Energiprodukter har sedan flera år byggt upp ett distributörsnät med företag, som vi har ett nära samarbete med och som lagerför och säljer våra produkter.


Åter Energiprodukter

©2009 Honeywell AB