Honeywell i Sverige marknadsför system och produkter inom affärsområde Automation and Control Solutions

AFFÄRSOMRÅDE ENERGIPRODUKTER                             


 

Produkter

Vår avdelning erbjuder ett brett sortiment av produkter till villor och större fastigheter.

Styr-, regler- och övervakningssystem 

CentraLine by Honeywell är ett familjenamn för Honeywells kommunicerande fastighetssystem. I denna familj finns olika applikationsanpassade serier. I familjen ingår också det öppna systemet Tridium /Niagara som ägs av Honeywell international Inc.

 • Panther och Tiger är friprogrammerbar/ konfigurerbara regulatorer lämpliga för att t ex styra ventilationsaggregat eller prefabricerade värmeväxlare
   
 • Lion är friprogrammerbara moduler med olika antal in- och utgångar, vilka klarar           fastigheternas alla tänkbara applikationsbehov.
   
 • HAWK och Excel Web är våra kraftfulla Webb regulatorer i familjen
   
 • SymmetrE och ArenaAX heter de överordnande programvarorna
   
 • Excel 10/12 är en serie för individuell rumsreglering som kan reglera autonomt, men                 kan kommunicera enligt den öppna LonWorks-standarden
   

    Svenska artiklar om CentraLine by Honeywell applikationer

Vi har även ett stort antal standardsystem/regulatorer, som är direkt utvecklade för diverse applikationer, t ex villastyrning och fjärrvärme.

Beställ ytterligare information


Ventiler/motorer

Det breda ventilsortimentet omfattar serier från små radiatorventiler upp till stora industriella reglerventiler. Som exempel kan nämnas

 • radiatorventiler med/utan justerbara Kv-tal
 • zonventiler för individuell rumsreglering och styrning av t ex bafflar och batterier
 • VC växelventiler med korta gångtider för växling mellan radiator- och tappvarmvattenkretsar
 • reglerventiler för radiator-, ventilations-, tappvarmvatten- och fjärrvärmekretsar

Ventilerna kan vara självverkande eller motoriseras med antingen elektriska eller pneumatiska ställdon.

Beställ ytterligare information

__________________________________________________________________________________________________
Spjällmotorer

Designad för nyproduktion, ROT och OEM-marknaden, klarar Honeywells spjällmotorer av de olika kraven inom ventilation med tillufts-, frånlufts-, återluftsspjäll och VAV. Det finns modeller med 0-10V, 3- och 2-läges (on/off)
reglering, med eller utan fjäderåtergång.

Samma gångtid oavsett belastning
Även tiden efter installlationen har betydelse. Därför har Honeywells SmartAct spjällmotorer

samma gångtid oavsett belastning. Det innebär att man i många fall kan klara sig utan
fördyrande systemlösningar med återföringssignaler för att erhålla en ventilationsanläggning
i balans.

Beställ ytterligare information


Temperatur-, fukt-, tryck- och flödesreglering

Vi har ett stort sortiment av elektromekaniska och digitala termostater, hygrostater, pressostater för både enklare och mer komplicerade applikationer.

Som exempel kan nämnas

 • termostater för enkel temperaturstyrning
  av t ex beredare
 • fuktgivare för fukt- och temperaturvisning i ventilationskanaler
 • pressostater för tryckövervakning i t ex en panna

t7460h-ge51

Katalog (210 sidor): Givare, ventiler, ställdon etc.

Beställ ytterligare information


Brännarautomatik

BrännarautomatikHoneywell är världsledande på gasautomatik och erbjuder utrustning från små gasolbrännare upp till stora gasvärmeverk.

För villapannor med gasbrännare kan tex. erbjudas gasventiler och pannautomatik med tillhörande givare.

Vi har också automatik för oljebrännare, där även varumärket Satronic ingår.

 

Beställ ytterligare information


Honeywells olika varumärken inom fastighetsautomation

Honeywell växer kontinuerligt inom bl a området för fastighetsautomation. Denna expansion sker bl a genom företagsförvärv och vi får därmed in nya varumärken/ produkter i vårt sortiment med i förekommande fall redan etablerade distributörer och försäljningskanaler.

Företagsförvärv och varumärken

 

Braukmann Armatursortiment med bl a tryckreduceringsventiler
Centra Bürkle Fastighetssystem och reglerventiler
Duracraft Luftrenare och andra konsumentvaror
Fema Termostater, pressostater och transmittrar
Flica Kyl- och värmepumpsprodukter
Gasmodul Elektronik för gaspannor
MNG Radiator- och balanseringsventiler
Satronic Oljebrännarautomatik
UGV Gasventiler, gasarmatur
 

Beställ ytterligare information


 

Våra länkarInteraktiv produktkatalog

Åter Energiprodukter

 


©2009 Honeywell AB